กิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เดินทางไปทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทย จ.อยุธยา

 

เข้าสู่ระบบ