ทุนการศึกษา

ทุนรัฐบาล International Internship Scholarship Program At IBI Darmajaya Lampung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

NEW 180658 01

ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเพื่อเข้ารับทุนรัฐบาล International Internship Scholarship Program At IBI Darmajaya Lampung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ หมดเขตรับสมัคร 5 สิงหาคม 2558
หรือส่งข้อมูลโดยตรงที่ http://www.knb.dikti.go.id


 

เข้าสู่ระบบ