ทุนการศึกษา
รับสมัคร นศ. มธ. เข้ารับทุนการศึกษาระดับ ป.โท เพื่อไปศึกษา The 2016 AMA ประเทศเกาหลีใต้

NEW 180658 02

ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญษโท เพื่อไปศึกษา The 2016 AMA (Art Major Asian) ณ Korea National University of ARTS ประเทศเกาหลีใต้  หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2558  หรือสมัครโดยตรงได้ที่ http://karts.ac.kr

เข้าสู่ระบบ