ทุนการศึกษา

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่นศ. ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐระดับป.ตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป จำนวน 200 ทุน

NEW 180658 03

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มีความประสงค์ขอมอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จำนวน 200 ทุน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสมึครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2558 ได้ที่ http://www.amchamthailand.com/  ตั้งแต่บัดนี้บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ICON Download 

เข้าสู่ระบบ