ทุนการศึกษา

ขอเชิญอาจารย์,น.ศ. มธ.เข้าร่วมโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย – ฝรั่งเศส

080658 new02

ขอเชิญอาจารย์ / นักวิจัย และน.ศ. มธ. สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ปี 2550 – 2560 ณ ประเทศฝรั่งเศส  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 กฏกฎาคม 2558 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.inter.mua.go.th/

เข้าสู่ระบบ