ทุนการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษา มธ. ที่มีความรู้ภาษาสเปน สมัครขอรับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น /ศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก หรือศึกษาเฉพาะทาง รวมถึงการแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 2 ทุน
ณ สถาบันอุดมศึกษาในเม็กซิโก  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ส.ค. 2558

NEW 15082558 1

เข้าสู่ระบบ