ทุนการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น
ช่วงฤดูหนาว Winter Abroad at Yonsei (WAY) 2015-2016 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 13 พ.ย. 2558
ช่วงฤดูร้อน Yonsei International Summer School (YISS) 2016  รับสมัครตั้งแต่ 4 ม.ค. 59 – 6 พ.ค. 2559
ณ Yonsei University สาธารณรัฐเกาหลีใต้

NEW 15082558 4

ข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่ http://winter.yonsei.ac.kr,http://summer.yonsei.ac.kr

เข้าสู่ระบบ