ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ”

เริ่มเรียนตั้งแต่ 24 สิงหาคม – 2 ธันวาคม 2558

เวลาเรียน เอกสารแนบ
Section 1 :  วันจันทร์, พุธ, ศุกร์  เวลา 12.30-13.30
ห้องเรียน 505/3
Section 1
Section 2 :  วันจันทร์, พุธ, ศุกร์เวลา 16.30-17.30 ห้องเรียน 306 Section 2
บุคลากร : วันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 12.30-14.00 ห้องเรียน 603 บุคลากร

เข้าสู่ระบบ