ทุนการศึกษา

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ มธ. สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตร Teacher Training Students
โครงการ Japanese Government Scholarship for 2016 ณ สถาบันอุดมศึกษาประเทศญี่ปุ่น หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 ก.พ. 2559

new 040259 01

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm

เข้าสู่ระบบ