ทุนการศึกษา

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา มธ. (ระดับป.ตรี GPA > 3 มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ) สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
International Summer Session ณ Fudan University สาธารณรัฐประชาชนจีน หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 ก.พ. 2559

new 040259 02

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://iss.fudan.edu.cn/

เข้าสู่ระบบ