ทุนการศึกษา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนศ. ชั้นปีที่ 4 และปริญญาโท ทุกโครงการเข้าร่วมฟังการรับสมัครทุนเรียนต่อป.โท/เอก และเข้าสอบสัมภาษณ์ทุนโดยคณาจารย์จาก National Chung Cheng University (CCU), Taiwan  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้อง วศ. 702
เวลา 10.00-12.00 น.

กำหนดการ
10:00-11:00  >>  Public workshop to introduce graduate programs at CCU to interested lecturers and students.

11:00~12:00 >>  On-site interviews.

นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบด้านล่าง

และกรอกใบสมัครล่วงหน้าได้ที่ http://goo.gl/forms/nAvZYT4xiQ

 

เข้าสู่ระบบ