ทุนการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตร CAU’s International Summer Program  ณ Chung – Ang University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (ระดับป.ตรี GPA > 3 มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ก.พ.59

new 040259 03

ขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงพร้อมดาวน์โหลดและส่งใบสมัครได้โดยตรงที่
http://neweng.cau.ac.kr/04_international/summerprogram0.php
http://oia.cau.ac.kr/201550504/eng/sub04/sub0403.php

เข้าสู่ระบบ