ทุนการศึกษา

กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อเพื่อเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน มธ. กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (ระดับมหาวิทยาลัย) ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ทุนๆละ 80,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ก.พ.59

new 050259 01

สนใจทุนติดต่อที่ โทร. 025643001 ต่อ 3075 ( คุณพิมพ์ชฎา ) email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

เข้าสู่ระบบ