ทุนการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก 
ณ มหาวิทยาลัยยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปีการศึกษา 2559) หมดเขตรับสมัคร  25  มีนาคม  2559

Slide1

 ดูรายละเอียดได้ที่ www.mua.go.th

 

เข้าสู่ระบบ