ทุนการศึกษา

เชิญนักศึกษา มธ.ระดับ ป.ตรี - โท (ระดับป.ตรี/โท GPA 3/3.25 มีผลทดสอบภ.อังกฤษ) สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
SATOMU (Semester Abroad at Tokyo Metropolitan University) ณ Tokyo Metropolitan University ญี่ปุ่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2559

Slide3

 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เข้าสู่ระบบ