ทุนการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้น NCCU International Summer School 2016
ณ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน หมดเขตรับสมัคร 29 เมษายน 2559

Slide5

ขอข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครได้โดยตรงที่ http://oic.nccu.edu.tw

เข้าสู่ระบบ