ทุนการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเพื่อเข้ารับทุนรัฐบาลศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท หลักสูตร Developing Countries Partnership Program Scholarship ณ 15 มหาวิทยาลัยชั้นนำ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สนับสนุนค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ
หมดเขตรับสมัคร 10 พ.ค. 2559

new 050425591

เข้าสู่ระบบ