ทุนการศึกษา

ประกาศ (ขยายเวลารับสมัคร) ขอเชิญนักศึกษา ปี 2,3 และ 4 และปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมัครเข้าฝึกงานที่ BKBIET ประเทศอินเดีย เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2559)

new 050425592

เข้าสู่ระบบ