ทุนการศึกษา

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา
Newton Fund สหราชอาณาจักรสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิ.ย. 2559

News 310559 02

ขอข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่
http://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/institutional-links

เข้าสู่ระบบ