ทุนการศึกษา

ขอเชิญอาจารย์ / นักวิจัย และนักศึกษา มธ. สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ การวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส
ปี 2560 – 2561 ณ ประเทศฝรั่งเศส รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 ก.ค.2559

News 310559 03

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ www.inter.mua.go.th “Announcements”

 

เข้าสู่ระบบ