ทุนการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับสมัครบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับป.โท สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ระหว่างไทย - ออสเตรีย
ประจำปี 2559 (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ฟรี ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ได้รับเงินค่าใช้จ่ายเดือนละ 1,090 ยูโร รับสมัครผ่านภาควิชาตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2559

NEWS 060659 01

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ www.inter.mua.go.th “Announcements”


เข้าสู่ระบบ