ทุนการศึกษา

กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา มธ. สมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ปี 2017 ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป GPA ปริญญาตรี - โท ไม่น้อยกว่า 2.75/3.25 (มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษตามแหล่งทุนกำหนด)
ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน รับสมัครผ่านภาควิชาตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

NEWS 060659 02

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Program and Funding

เข้าสู่ระบบ