ทุนการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครเข้าร่วมหลักสูตร 15th International Summer Program 2017
ระหว่างวันที่ June 8 – August 11, 2017 ณ TU Technische University Dortmund สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
( GPA ไม่น้อยกว่า 3.0 มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษหรือเยอรมัน ) ค่าใช้จ่าย 1,650 EUR (รวมค่าที่พัก,ค่าประกันสุขภาพ,cultural program) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค 2559

News 13102559

ข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ URL: www.summerprogram-tu-dortmun.de

เข้าสู่ระบบ