ทุนการศึกษา

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา มธ. สมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป GPA ปริญญาตรี - โท ไม่น้อยกว่า 2.75 / 3.25 (มีผลทดสอบทางภาษาตามแหล่งทุนกำหนด) ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธ.ค. 2559 

News151159 01

รายละเอียดการสมัคร : เอกสารแนบที่1

Link : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เข้าสู่ระบบ