ทุนการศึกษา

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา มธ.(ระดับป.ตรี GPA > 3 มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ) สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตร CAU’s International Summer Program  ณ Chung – Ang University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 พ.ย. 2559

News151159 02

รายละเอียดเพิ่มเติม : เอกสารแนบที่1 

เข้าสู่ระบบ