ทุนการศึกษา

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก ใช้ ภ.เวียดนาม,ไทย ทุนเต็มจำนวน) ณ Ton Duc Thang สาธารณสังคมนิยมเวียดนาม หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2559
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.bic.moe.go.th >> หัวข้อทุนการศึกษา

NEWS 251159

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

เข้าสู่ระบบ