ทุนการศึกษา

สถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศมอบทุกการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 9 ทุน และรดับปริญญาเอกจำนวน 1 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมทุนการศึกษาเต็มจำนวน ตำราเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินประจำปี ค่าที่พัก ค่าประกันสุขาพ และค่าเบี้ยเลี้ยง สามารถสมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤษภาคม 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ หรือไฟล์ดาวน์โหลด

NEWS 221259 01

รายละเอียดเพิ่มเติม : เอกสารแนบที่1
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนได้ที่ ลิงค์นี้ www.mua.go.th หัวข้อ แวววงอุดมศึกษา

เข้าสู่ระบบ