ทุนการศึกษา

ขอเชิญนศ. ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมัครเข้าฝึกงานที่ BKBIET ประเทศอินเดีย เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่ 15 มิถุนายน – ไม่เกิน 15 สิงหาคม 2560)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

News 10032560

 

เข้าสู่ระบบ