ทุนการศึกษา

ขอเชิญนศ. ที่มีความสนใจเข้าสมัครรับทุนหลักสูตร Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship or KNB Scholarship เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวล่ไม่เกิน 48 เดือน และปริญญาโท ระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่ง (รายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารแนบ)

NEWS 040460 001

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : เอกสารเกี่ยวกับทุนหลักสูตร Kemitraan Negara Berkembang

เข้าสู่ระบบ