ทุนการศึกษา

IATSS Forum แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และ เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วม IATSS Forum

เข้าสู่ระบบ