ทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

NWES 18042560 02

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : รายละเอียดการสมัคร โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme

เข้าสู่ระบบ