ทุนการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – ปริญญาเอก ทุกภาควิชา สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน - ช่วยงานวิจัย  ที่ Nagaoka University of Technology, Japan เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 จนถึงไม่เกิน 4 เดือน (กำหนดการเดินทางเข้าร่วมโครงการไม่เกินกลางเดือนกันยายน หรือ ตุลาคม 2560)  

NWES 25042560

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสารที่ 1 : เอกสารที่ 2  : เอกสารที่ 3

 

 

เข้าสู่ระบบ