ทุนการศึกษา

ประกาศ รับสมัคร นศ. เพื่อรับทุนจากคณะฯ จำนวน 2 ทุน ไปร่วมสัมมนาที่ประเทศฟินแลนด์ ISTS 2017 ระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

News 040502017 01

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม :   conrerence schedule   :    ประกาศ

           

เข้าสู่ระบบ