ทุนการศึกษา

โครงการ Global Hanma 2017 ณ Kyungnam University สาธารณรัฐเกาหลี ผู้สมัครระดับปริญญาตรี มีผลการเรียน GPA > 3.00 , มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร 19 พ.ค. 2560

News 040502017 03

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสารสมัครโครงการ Global Hanma 2017

เข้าสู่ระบบ