ทุนการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2017 พร้อมรับทุนสนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น
(ศึกษาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม, กฏหมาย, การรวมกลุ่มภูมิภาค - วัฒนธรรม) ที่ Fukuoka Women's Universitu ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 19 พ.ค. 2560

News 040502017 04

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม :  เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2017

 

เข้าสู่ระบบ