ทุนการศึกษา

ทุนโครงการ YCU Summer Program in Service Science 2017 ณ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560  ณ Yohohama City University ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่สามารถผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อ 2 คน จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 19 พ.ค. 2560

News 040502017 02

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม :  โครงการ YCU Summer Program in Service Science 2017

 

เข้าสู่ระบบ