ทุนการศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่สนใจฝึกงานในห้องปฎิบัติการวิจัย หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ในต่างประเทศ

1. BK Birla Institute of Engineering and Technology, India –5 คนME, ECE
2. Zhanjiandenivehicle parts (China) -9คน (ME/IE) China (1 month in June) + Thailand (1 month in July)
3. Waterford Institute of Technology -6-10 คน ทุกสาขา
4. Industrial Internship ฝึกในโรงงานในประเทศญี่ปุ่น อย่างน้อย 3 เดือน –5 คน
5. Texas Instrument Singapore -IE 4 คน
6. National Institute of Technology, Japan 10 คน –all fields

NEWS 01122017 001

รายละเอียดเพิ่มเติม : เอกสารเพิ่มเติมเกียวกับการฝึกงาน

เข้าสู่ระบบ