ทุนการศึกษา

University ได้แจ้งมาทาง email ให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งนักศักษา เข้าร่วมใน 2018 Global Summer Schoo (รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ)
ซึ่่งทางเจียวทง อำนวยความสะดวกจัดให้ ten placements และ free of tuition fee, to attend GSS ค่ะ ทางเจียวทงดูแลค่าเล่าเรียน
หลักสูตรนึงก็ 5,000 หยวน (ราว 25,000 บาท) หรือบางหลักสูตรก็ 7,500 หยวน (ราว 37,500 บาท) ช่วยกัน นศจ่ายแค่ตั๋วเครื่องบิน กับค่ากินอยู่
มหาลัยนี้ดังมาก เทียบได้กับ MIT ประเทศจีน เหมาะกับคนที่ม่ะต้องฝึกงาน หรือเรียน summer เพราะไปช่วง 11-26 กค นี้ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม : Global Summer School SJTU 2018

ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครทุนGlobal Summer School SJTU 2018

poster 01052018

เข้าสู่ระบบ