ทุนต่างประเทศ

ทุนการศึกษา

NEWS 040460 002

โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia - Brusselsประจำปี 2017 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia - Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2017 รหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15เมษายน 2560
readmore
NEWS 040460 001

ขอเชิญนศ. ที่มีความสนใจเข้าสมัครรับทุนหลักสูตร Kemitraan Negara Berkembang

เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาไม่เกิน 48 เดือน และปริญญาโท ระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่ง

readmore

News 10032560

ทุนไปทาวิจัย/ฝึกงานที่อินเดีย BK Birla Institute of Engineer and Technology (BKBIET) Internship opportunities

ขอเชิญนศ ปี 2, 3 และ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมัครเข้าฝึกงานที่ BKBIET ประเทศอินเดีย เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่ 15 มิถุนายน – ไม่เกิน 15 สิงหาคม 2560)

readmore

news 02032560

 ทุนระยะสั้นโครงการ After You Program (Summer 2017) ณ Ajou University สาธารณรัฐเกาหลี

 readmore

NEWS 221259 01

สถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศมอบทุกการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 9 ทุน และรดับปริญญาเอกจำนวน 1 ทุน

สถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศมอบทุกการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 9 ทุน และรดับปริญญาเอกจำนวน 1 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมทุนการศึกษาเต็มจำนวน สามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤษภาคม 2560

readmore

NEWS 251159

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก ใช้ ภ.เวียดนาม,ไทย ทุนเต็มจำนวน)

ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก ใช้ ภ.เวียดนาม,ไทย ทุนเต็มจำนวน) ณ Ton Duc Thang สาธารณสังคมนิยมเวียดนาม หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2559

readmore

News151159 02

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตร CAU’s International Summer Program

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา มธ. (ระดับป.ตรี GPA > 3 มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ) สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตร CAU’s International Summer Program ณ Chung – Ang University สาธารณรัฐเกาหลีใต้
หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 พ.ย. 2559

readmore

News151159 01

รับสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา มธ. สมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป GPA ปริญญาตรี - โท ไม่น้อยกว่า 2.75 / 3.25(มีผลทดสอบทางภาษาตามแหล่งทุนกำหนด) ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน

 readmore

News 13102559 

ขอเชิญ นศ. สมัครเข้าร่วมหลักสูตร 15th International Summer Program 2017

 ระหว่างวันที่ June 8–11 August 2017 ณ TU Technische University Dortmund  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (GPA ไม่น้อยกว่า 3.0 มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษหรือเยอรมัน) ค่าใช้จ่าย 1,650 EUR

readmore

NEWS 060659 02

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา มธ. สมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ปี 2017

กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา มธ. เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ปี 2017 รับสมัครผ่านภาควิชาตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

readmore
 NEWS 060659 01

รับสมัครบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับป.โท สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทย - ออสเตรีย ประจำปี 2559

รับสมัครบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับป.โท สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างไทย - ออสเตรีย ประจำปี 2559 ฟรี ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน รับสมัครผ่านภาควิชาตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2559

 readmore
News 310559 03 สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่าง ไทย - ฝรั่งเศสปี 2560 – 2561
ขอเชิญอาจารย์ / นักวิจัย และนักศึกษา มธ. สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ปี 2560 – 2561 ณ ประเทศฝรั่งเศส  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 ก.ค.2559
readmore
News 310559 02 บริติช เคานซิล ประเทศไทย ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา Newton Fund

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา Newton Fund สหราชอาณาจักรสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิ.ย. 2559
readmore
News 310559 01  รับสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนเครือข่าย Erasmus  Programme

กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนเครือข่าย Erasmus + Programme เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Ludwig-Maximilians Universitat เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิ.ย.2559

readmore
 new 050425592 ประกาศ (ขยายเวลารับสมัคร) สมัครเข้าฝึกงานที่ BKBIET ประเทศอินเดีย เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่ 15 มิถุนายน –15 สิงหาคม 2559)

ประกาศ (ขยายเวลารับสมัคร) ขอเชิญนักศึกษา ปี 2,3 และ 4 และปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมัครเข้าฝึกงานที่ BKBIET ประเทศอินเดีย เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่ 15 มิถุนายน –
15 สิงหาคม 2559)

 readmore
new 050425591

เชิญนักศึกษา มธ. สมัครเพื่อเข้ารับทุนรัฐบาลศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท

ระดับปริญญาตรี - โท หลักสูตร Developing Countries Partnership Program Scholarship ณ 15 มหาวิทยาลัยชั้นนำ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สนับสนุนค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ หมดเขตรับสมัคร 10 พ.ค. 2559

readmore
Slide1 รับสมัคร นศ. มธ. รับทุนการศึกษาต่อป.โท - ป.เอก ณ มหาวิทยาลัยยูนาน

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปีการศึกษา 2559) หมดเขตรับสมัคร 25 มีนาคม 2559

readmore
 Slide2  ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเข้าร่วมหลักสูตร Short-Term ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเข้าร่วมหลักสูตร Short-Term Summer Session for Japanese Language หมดเขตรับสมัคร 31 มี.ค.59 และ Summer Session in Asian Studies หมดเขตรับสมัคร 13 พ.ค.59 ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น
 readmore
 Slide3  เชิญนักศึกษา มธ.ระดับ ป.ตรี - โท สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน SATOMU

ขอเชิญนักศึกษา มธ.ระดับ ป.ตรี - โท สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน SATOMU ณ Tokyo Metropolitan University ญี่ปุ่น

readmore
 Slide4 รับสมัครนักศึกษาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-เอก 2016 Taiwan Scholarship และทุนเรียนภาษาจีน ระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-เอก 2016 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students และทุนเรียนภาษาจีน ระยะสั้น
2016 Huayu Enrichment Scholarship ณ ประเทศไต้หวัน
หมดเขตรับสมัคร 5 เมษายน 2559

readmore
 Slide5 ขอเชิญ นศ. สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้น NCCU ณ ประเทศไต้หวัน

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้น NCCU International Summer School 2016 ณ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน หมดเขตรับสมัคร 29 เมษายน 2559

readmore
Slide1000  เชิญนศ. ชั้นปีที่ 4 และปริญญาโท ทุกโครงการ  เข้าร่วมฟังการรับสมัครทุนเรียนต่อป.โท/เอก
ร่วมฟังการรับสมัครทุนเรียนต่อป.โท/เอก และเข้าสอบสัมภาษณ์ทุนโดยคณาจารย์จาก National Chung Cheng University (CCU), Taiwan  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้อง วศ. 702 
เวลา 10.00-12.00 น.
readmore
 new 040259 02 ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา มธ. (ระดับป.ตรี GPA > 3 มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ) สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น International Summer Session ณ Fudan University สาธารณรัฐประชาชนจีน หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 ก.พ. 2559

 readmore
 new 040259 01  ขอเชิญอาจารย์ มธ. สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา หลักสูตร  Teacher Training Students
โครงการ Japanese Government Scholarship for 2016 ณ สถาบันอุดมศึกษาประเทศญี่ปุ่น หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 ก.พ. 2559
readmore
new 040259 03 ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตร CAU’s International Summer Program ณ Chung–Ang University
นักศักษาระดับป.ตรี GPA > 3 มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ  หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 ก.พ. 2559
readmore
new 050259 01 รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อเพื่อเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน มธ.
กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อเพื่อเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน มธ. กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (ระดับมหาวิทยาลัย) ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ทุนๆละ 80,000 บาท
readmore
eng   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ” เริ่มเรียนตั้งแต่ 24 สิงหาคม – 2 ธันวาคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (02) 564 3002-9  ต่อ 3075
ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ ลิงค์ Read more ด้านล่าง
 readmore
NEW 15082558 4 ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น ช่วงฤดูหนาว และช่วงฤดูร้อน ณ Yonsei University สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น
ช่วงฤดูหนาว Winter Abroad at Yonsei (WAY) 2015-2016
รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 13 พ.ย. 2558
ช่วงฤดูร้อนYonsei International Summer School (YISS) 2016
รับสมัครตั้งแต่ 4 ม.ค. 59 – 6 พ.ค. 2559

readmore
 NEW 15082558 3 ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับ ป.โท  หลักสูตร The Malaysian Technical Cooperation Programme

สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับ ป.โท  หลักสูตร
The Malaysian Technical Cooperation Programme
ณ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ขอข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้โดยตรงที่  http://biasiswa,moe.gov.my/INTER/Index.php.

readmore
NEW 15082558 2 ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าเรียน หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ Bandung Institute of Technology อินโดนีเซีย

ผู้สมัครจะได้รับประสบการณ์เลือกเรียนหลักสูตรสองปริญญาหรือโอนเครดิตได้ที่Deakin University ประเทศออสเตรเลีย

readmore
NEW 15082558 1   ขอเชิญนักศึกษา มธ. ที่มีความรู้ภาษาสเปน สมัครขอรับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน 2 ทุน ณ สถาบันอุดมศึกษาในเม็กซิโก
สมัครขอรับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น /ศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก หรือศึกษาเฉพาะทาง รวมถึงการแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 2 ทุน ณ สถาบันอุดมศึกษาในเม็กซิโก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ส.ค. 2558
 readmore
eng คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 12.30 – 13.30 น.  ณ  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่
http://goo.gl/forms/47kDT3hGug
readmore
 กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตร "Japanese Landuage & Culture Program 2016 Winter Session"
NEW 200758

ระหว่างวันที่ 1 - 5 กพ. 2559 ณ Kinki University ประเทศญี่ปุ่น     รับสมัครตั้งแต่บัดนี่ - 30 ต.ต. 2558 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

 

 readmore
POSTER 120658 รับสมัครนศ.ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป, นศ.ป.โท-เอกเพื่อรับทุนไปทำโครงงานวิจัยที่ Nagaoka (NUT)
นศ.ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป นศ.ป.โท-เอก ภาค ME, ECE, IE จำนวน 2 คน เพื่อรับทุนไปทำโครงงานวิจัยเป็นเวลา 3 เดือนเกรดเฉลี่ย 2.3 ขึ้นไป สมัครภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 นี้
 readmore
NEW 180658 01 ทุนรัฐบาล International Internship Scholarship Program At IBI Darmajaya Lampung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเพื่อเข้ารับทุนรัฐบาล International Internship Scholarship Program At IBI Darmajaya Lampung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน
ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ  หมดเขตรับสมัคร 5 ส.ค. 2558
 readmore
NEW 180658 02 รับสมัคร นศ. มธ. เข้ารับทุนการศึกษาระดับ ป.โท เพื่อไปศึกษา The 2016 AMA ประเทศเกาหลีใต้
ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับ ป.โท
เพื่อไปศึกษา The 2016 AMA (Art Major Asian) ณ Korea National University of ARTS ประเทศเกาหลีใต้  
หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2558
 readmore
 NEW 180658 03 หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่นศ.
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐระดับป.ตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป จำนวน 200 ทุน
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกัน
ในประเทศไทย 2558 ได้ที่ http://www.amchamthailand.com/ตั้งแต่บัดนี้บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

readmore
 080658 new03 ขอเชิญอาจารย์/บุคคลากร/น.ศ. มธ.สมัคร เข้ารับทุนEndeavour Scholarships

ขอเชิญอาจารย์/บุคคลากร/น.ศ. มธ. สมัครเข้ารับทุน Endeavour Scholarships and Fellowship 4 ประเภท ทุนปริญญาโท/เอก,ทุนเพื่อการวิจัย,ทุนอาชีวศึกษาฯ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2558

 readmore
080658 new02 ขอเชิญอาจารย์,น.ศ. มธ.เข้าร่วมโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย – ฝรั่งเศส

ขอเชิญอาจารย์ / นักวิจัย และน.ศ. มธ. สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ปี 2550 – 2560 ณ ประเทศฝรั่งเศส 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 กฏกฎาคม 2558

 readmore
080658 new01 สมัครเพื่อรับทุนของ Harvard-Yenching Institute สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญอาจารย์น.ศ.ระดับปริญญาเอก มธ. สมัครเพื่อรับทุนของ Harvard-Yenching Institute สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2016-2017 ฟรี ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าประกันสุขภาพ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 สิงหาคม 2558

 readmore  
   หน้าที่ 1  2  3  > 
   
   
   
   

 

ทุนการศึกษา

NEWS 01122017 001 รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครนศ ชั้นปีที่ 3 ที่สนใจฝึกงานในห้องปฎิบัติการวิจัย หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ในต่างประเทศ มีจำนวน 5 ประเทศ สามารถเข้าดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
readmore
NEW 20102017 01 Student scholarship available Pembroke-King’s Summer Programme (PKP) 2018

Deadline –October 30, 2017 submitted to the Office of International Affairs, Faculty of Engineering

readmore
 News19072017 3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2561
 หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2560
 readmore
News19072017 2

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) 

หมดขตรับสมัครวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
readmore
News19072017 1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น
หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 ตุลาคม  2560 
readmore
News 040502017 03 โครงการ Global Hanma 2017 ณ Kyungnam University สาธารณรัฐเกาหลี
ผู้สมัครระดับปริญญาตรี มีผลการเรียน GPA > 3.00 , มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ
หมดเขตรับสมัคร 19 พ.ค. 2560
readmore
News 040502017 04 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2017 พร้อมรับทุนสนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 ศึกษาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม, กฏหมาย, การรวมกลุ่มภูมิภาค - วัฒนธรรม ที่ Fukuoka Women's Universitu ประเทศญี่ปุ่น
readmore
   News 040502017 02  ทุนโครงการ YCU Summer Program in Service Science 2017 ณ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น
 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 5 วัน ณ Yohohama City University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 19 พ.ค. 2560
 readmore
Slide1 icon hotประกาศ รับสมัคร นศ. เพื่อรับทุนจากคณะฯ จำนวน 2 ทุน
ประกาศ รับสมัคร นศ. เพื่อรับทุนจากคณะฯ จำนวน 2 ทุน ไปร่วมสัมมนาที่ประเทศฟินแลนด์ ISTS 2017 ระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

readmore
NWES 25042560 ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – ปริญญาเอก ทุกภาควิชา สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน - ช่วยงานวิจัย  ที่ Nagaoka University of Technology, Japan
กำหนดการเดินทางเข้าร่วมโครงการไม่เกินกลางเดือนกันยายน หรือ ตุลาคม 2560)  ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – ปริญญาเอก ทุกภาควิชา สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน - ช่วยงานวิจัย
readmore
NWES 18042560 03 หลักสูตร 2017 Summer Beyond Program ณ Fudan School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลักสูตรระยะสั้น 2017 Summer Beyond Program ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มิถุนายน และ วะนที่ 14 - 24 สิงหาคม 2560
 readmore
 NWES 18042560 02 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
 readmore
 NWES 18042560 ทุนการศึกษาเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ Technical University of Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
 readmore
  ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และ เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
 readmore
 

ทุนสำหรับอาจารย์ เพื่อการรับเลือกเข้าเป็น Visting Lecture ณ The Air Asia Fellowship Program

มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

readmore

NEWS 040460 002

โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia - Brusselsประจำปี 2017 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia - Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2017 รหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15เมษายน 2560
readmore
NEWS 040460 001

ขอเชิญนศ. ที่มีความสนใจเข้าสมัครรับทุนหลักสูตร Kemitraan Negara Berkembang

เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาไม่เกิน 48 เดือน และปริญญาโท ระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่ง

readmore

News 10032560

ทุนไปทาวิจัย/ฝึกงานที่อินเดีย BK Birla Institute of Engineer and Technology (BKBIET) Internship opportunities

ขอเชิญนศ ปี 2, 3 และ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมัครเข้าฝึกงานที่ BKBIET ประเทศอินเดีย เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่ 15 มิถุนายน – ไม่เกิน 15 สิงหาคม 2560)

readmore

news 02032560

 ทุนระยะสั้นโครงการ After You Program (Summer 2017) ณ Ajou University สาธารณรัฐเกาหลี

 readmore

NEWS 221259 01

สถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศมอบทุกการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 9 ทุน และรดับปริญญาเอกจำนวน 1 ทุน

สถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศมอบทุกการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 9 ทุน และรดับปริญญาเอกจำนวน 1 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมทุนการศึกษาเต็มจำนวน สามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤษภาคม 2560

readmore

NEWS 251159

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก ใช้ ภ.เวียดนาม,ไทย ทุนเต็มจำนวน)

ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก ใช้ ภ.เวียดนาม,ไทย ทุนเต็มจำนวน) ณ Ton Duc Thang สาธารณสังคมนิยมเวียดนาม หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2559

readmore

News151159 02

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตร CAU’s International Summer Program

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา มธ. (ระดับป.ตรี GPA > 3 มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ) สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตร CAU’s International Summer Program ณ Chung – Ang University สาธารณรัฐเกาหลีใต้
หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 พ.ย. 2559

readmore

  หน้าที่ 1  2  3  > 

ทุนการศึกษา

 

News 08072019 001 Calling for buddy programme 2019.
TSE would like to invite 3rd year students to join Buddy Programme in  2019 (August 2019  to July 2020 ).
readmore

scan0173

Study in FRANCE

Study in France under the Embassy of France.

Exchange study and Scholarships are available.

                                                                       readmore
PECG PEC-G 2019 Scolarship for Undergraduates

The exchange program for undergraduate students offered by Brazil.

Application Deadline: 31st August, 2018

                                                                       readmore
Fulbright Fulbright Thailand - United States Educational foundation

Scholarships for following programs are available:

1. Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS)

2. Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS)

3. Fulbright U.S. - ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS)

                                                                       readmore

nodaippt

Tokyo University of Agriculture (Tokyo NODAI)

Tokyo NODAI Special Exchange Student Program

University Website: http://www.nodai.ac.jp/english/

 

                                                                       readmore

poster 01052018 ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนหลักสูตร 2018 Global Summer School ณ มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งนี้่ระหว่างรอใบสมัครและเอกสารจากกองวิเทศสัมพันธ์   หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   ผ่านทาง Line กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ENGR Interaffairs และ Facebook : ENGR Interaffairs 
readmore
NEWS 01122017 001 รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครนศ ชั้นปีที่ 3 ที่สนใจฝึกงานในห้องปฎิบัติการวิจัย หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ในต่างประเทศ มีจำนวน 5 ประเทศ สามารถเข้าดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
readmore
  หน้าที่ 1  2  3 4  > 

 

 

เข้าสู่ระบบ