ทุนการศึกษา

NEWS 01122017 001 รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครนศ ชั้นปีที่ 3 ที่สนใจฝึกงานในห้องปฎิบัติการวิจัย หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ในต่างประเทศ มีจำนวน 5 ประเทศ สามารถเข้าดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
readmore
NEW 20102017 01 Student scholarship available Pembroke-King’s Summer Programme (PKP) 2018

Deadline –October 30, 2017 submitted to the Office of International Affairs, Faculty of Engineering

readmore
 News19072017 3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2561
 หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2560
 readmore
News19072017 2

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) 

หมดขตรับสมัครวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
readmore
News19072017 1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น
หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 ตุลาคม  2560 
readmore
News 040502017 03 โครงการ Global Hanma 2017 ณ Kyungnam University สาธารณรัฐเกาหลี
ผู้สมัครระดับปริญญาตรี มีผลการเรียน GPA > 3.00 , มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ
หมดเขตรับสมัคร 19 พ.ค. 2560
readmore
News 040502017 04 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2017 พร้อมรับทุนสนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 ศึกษาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม, กฏหมาย, การรวมกลุ่มภูมิภาค - วัฒนธรรม ที่ Fukuoka Women's Universitu ประเทศญี่ปุ่น
readmore
   News 040502017 02  ทุนโครงการ YCU Summer Program in Service Science 2017 ณ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น
 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 5 วัน ณ Yohohama City University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 19 พ.ค. 2560
 readmore
Slide1 icon hotประกาศ รับสมัคร นศ. เพื่อรับทุนจากคณะฯ จำนวน 2 ทุน
ประกาศ รับสมัคร นศ. เพื่อรับทุนจากคณะฯ จำนวน 2 ทุน ไปร่วมสัมมนาที่ประเทศฟินแลนด์ ISTS 2017 ระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

readmore
NWES 25042560 ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – ปริญญาเอก ทุกภาควิชา สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน - ช่วยงานวิจัย  ที่ Nagaoka University of Technology, Japan
กำหนดการเดินทางเข้าร่วมโครงการไม่เกินกลางเดือนกันยายน หรือ ตุลาคม 2560)  ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – ปริญญาเอก ทุกภาควิชา สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน - ช่วยงานวิจัย
readmore
NWES 18042560 03 หลักสูตร 2017 Summer Beyond Program ณ Fudan School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลักสูตรระยะสั้น 2017 Summer Beyond Program ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มิถุนายน และ วะนที่ 14 - 24 สิงหาคม 2560
 readmore
 NWES 18042560 02 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
 readmore
 NWES 18042560 ทุนการศึกษาเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ Technical University of Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
 readmore
  ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และ เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
 readmore
 

ทุนสำหรับอาจารย์ เพื่อการรับเลือกเข้าเป็น Visting Lecture ณ The Air Asia Fellowship Program

มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

readmore

NEWS 040460 002

โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia - Brusselsประจำปี 2017 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia - Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2017 รหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15เมษายน 2560
readmore
NEWS 040460 001

ขอเชิญนศ. ที่มีความสนใจเข้าสมัครรับทุนหลักสูตร Kemitraan Negara Berkembang

เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาไม่เกิน 48 เดือน และปริญญาโท ระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่ง

readmore

News 10032560

ทุนไปทาวิจัย/ฝึกงานที่อินเดีย BK Birla Institute of Engineer and Technology (BKBIET) Internship opportunities

ขอเชิญนศ ปี 2, 3 และ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมัครเข้าฝึกงานที่ BKBIET ประเทศอินเดีย เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่ 15 มิถุนายน – ไม่เกิน 15 สิงหาคม 2560)

readmore

news 02032560

 ทุนระยะสั้นโครงการ After You Program (Summer 2017) ณ Ajou University สาธารณรัฐเกาหลี

 readmore

NEWS 221259 01

สถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศมอบทุกการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 9 ทุน และรดับปริญญาเอกจำนวน 1 ทุน

สถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศมอบทุกการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 9 ทุน และรดับปริญญาเอกจำนวน 1 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมทุนการศึกษาเต็มจำนวน สามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤษภาคม 2560

readmore

NEWS 251159

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก ใช้ ภ.เวียดนาม,ไทย ทุนเต็มจำนวน)

ขอเชิญนักศึกษา มธ. สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก ใช้ ภ.เวียดนาม,ไทย ทุนเต็มจำนวน) ณ Ton Duc Thang สาธารณสังคมนิยมเวียดนาม หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2559

readmore

News151159 02

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตร CAU’s International Summer Program

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา มธ. (ระดับป.ตรี GPA > 3 มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ) สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตร CAU’s International Summer Program ณ Chung – Ang University สาธารณรัฐเกาหลีใต้
หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 พ.ย. 2559

readmore

  หน้าที่ 1  2  3  > 

เข้าสู่ระบบ