ติดต่อเรา

 temp11Mar13

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-3001 ต่อ 3085

 35211


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์


คุณพิมพ์ชฏา อาจวิชัย
สำนักงาน : ห้อง วศ. 501 ตึกอำนวยการ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-3001 ต่อ 3075

Mr.Suchai Pongpakpien

Coordinator of Tri-Institutional Collaboration/Cooperative Educational Reform Projects
(Nagaoka University of Technology, Toyohashi University of Technology, and Institute of National Colleges of Technology)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เข้าสู่ระบบ