มหาวิทยาลัยคู่สัญญา (MOU)

มหาวิทยาลัยคู่สัญญาระดับคณะ

ลำดับที่ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา (ประเทศ)

ประเทศ

สถานะในปัจจุบัน/กิจกรรมที่ผ่านมา

1. ACRO NAINEN Corporation, LTD Singapore ให้ทุนนักศึกษาภาคปกติ เพื่อไปฝึกงาน    ปีละ 2 ทุน
 2. BINUS UNIVERSITY Indonesia  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
3. BK Birla Institute of Engineering & Technology India  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
4. Changwon National University Korea  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
5. Chonbuk National University, Republic of Korea Korea  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
 6. GROUP T – LEUVEN  University  College Belgium  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
 7. INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Indonesia  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
 8.  IWATE University Japan  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
 9. University of Applied Sciences at Kempten Germany  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
 10.  University  of  Limerick  Ireland  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
 11.  Nagaoka University of Technology, Japan Nagaoka University of Technology Japan  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
 12.  NGUYEN  TAT THANH UNIVERSITY Vietnam  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
 13.  University  of  Nottingham England  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
 14.  SOGANG UNIVERSITY , Republic of Korea Korea  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
 15.  University of Stavanger Norway  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
16. TAYLOR’UNIVERSITY Malaysia  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
17. College of Engineering , Tunghai University Taiwan  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
18. University West Sweden  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
19. Royal Melbourne Institute Australia นักศึกษาแลกเปลี่ยน
20. Thomas More Kempen  Geel Belgium นักศึกษาแลกเปลี่ยน
21. Cambodia  Professional Organization Cambodia
-
22. Robert Bosch Limited, Thailand Thailand -
23. Waterford Institute of  Technology Ireland -
24. University  of  New  South  Wales Australia  นักศึกษาแลกเปลี่ยน

 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาระดับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาสามารถดูรายชื่อมหาวิทยาคู่สัญญาตามลิงค์
http://inter.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=305 

เข้าสู่ระบบ